Preklic naročila

Preklic naročila lončnic je možen še 1h po prejem plačilu.

Če se je postopek nabave in dostave blaga na podlagi vašega naročila že sprožil preklic naročila ni več  možen, ker bi lahko bilo zaradi tega podjetje oškodovano.